Įstatinio kapitalo keitimas

Atliekame įstatinio kapitalo didinimo / mažinimo paslaugas:

  • konsultuojame įstatinio kapitalo keitimo klausimais visos procedūros metu;
  • parengiame įstatinio kapitalo keitimui reikalingus dokumentus;
  • atstovaujame Juridinių asmenų registre, notarų biure.

 

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo būdai:

1. Papildomais įnašais. Išleidžiamos naujos akcijos. Akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas įsigyja jos akcininkai ar kiti susiję asmenys;

2. Iš bendrovės lėšų. Nepaskirstytojo pelno, rezervų ir akcijų priedų. Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę; 

  • Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metine finansine atskaitomybe. Jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateikta tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti;
  • Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

Dokumentai teikiami bei tvirtinami dviem būdais:

  1. Registrų centro elektroninėje savitarnos sistemoje.
  2. Per notarą.