Pertvarkymas, likvidavimas

Konsultuojame privačius bei juridinius asmenis pertvarkymo bei likvidavimo klausimais:

  • pertvarkome individualias įmones į uždarąsias akcines bendroves;
  • atstovaujame likviduojamus juridinius asmenis;
  • tvarkome bei ruošiame likviduojamų juridinių asmenų dokumentus.

 

Juridinio asmens likvidavimo pagrindai gali būti tik šie:

  1. juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;
  2. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį;
  3. teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį vadovaujantis kodekso 2.131 straipsniu;
  4. juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas likviduoti juridinį asmenį vadovaujantis kodekso 2.70 straipsniu;
  5. laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;
  6.  juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti;
  7. juridinio asmens steigimo pripažinimas negaliojančiu vadovaujantis kodekso 2.114 straipsniu.