UAB PVM mokėtoja

Parduodame UAB PVM mokėtojas, įmonės pilnai paruoštas pradėti vykdyti pageidaujamą veiklą.

Taip pat įregistruojame Mokesčių mokėtojų registre bei PVM mokėtoju klientus, kurie vykdo arba ketina vykdyti ekonominę veiklą:

  • Rengiame dokumentus, reikalingus registruojantis PVM mokėtoju;
  • Atstovaujame klientus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • Konsultuojame PVM klausimais.

 

Privalomas reigstravimas PVM mokėtoju kai:

Asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir kurių atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 €, privalo pateikti prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais. Taip pat PVM mokėtojais privalo užsiregistruoti ir tie žmonės, kurie turi skirtingas veiklas ar įmones, jeigu jų visų bendras atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių viršijo 45 000 € ribą, nors atskirai kiekvieno jų pajamos ir nesiekia šios sumos. 

Asmenys Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų.